Powiadomienie o prawie do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy / rezygnacji z zakupu
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w ciągu 14 dni bez podania przyczyn. Odstąpienie musi zostać dokonane w formie pisemnej (np. list, faks lub e-mail) lub poprzez odesłanie rzeczy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie otrzymania niniejszego powiadomienia w formie pisemnej, lecz nie wcześniej niż w momencie dostarczenia towaru odbiorcy (przy powtarzającej się dostawie towaru tego samego rodzaju liczony od dostarczenia pierwszej dostawy częściowej), a także nie przed spełnieniem wymaganych przez nas obowiązków poinformowania zgodnie z art. 246 § 2 w połączeniu z § 1 ust.1 i 2 EGBGB oraz istniejącymi obowiązkami zgodnie z § 312 e, ust. 1, akapit 1 BGB w połączeniu z art. 246 § 3 EGBGB. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy odesłać w odpowiednim czasie rezygnację lub dany towar pod adres:

TROTEC GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg
Faks: 0049 2452-962 92 450
E-mail: info@trotec24.com

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy (skutecznej rezygnacji), wzajemnie nabyte świadczenia lub korzyści (np. odsetki) muszą zostać zwrócone. Jeśli nabyte świadczenia i rzeczy nie mogą zostać zwrócone w całości albo w części lub mogą zostać zwrócone tylko w pogorszonym stanie, to należy zwrócić ekwiwalent tej wartości. Oznacza to, że za okres do momentu odstąpienia od umowy Klient może być zobligowany do wypełnienia umownego zobowiązania do zapłaty (nie odnosi się to do przekazania rzeczy, których pogorszenie wynika wyłącznie z faktu sprawdzenia danej rzeczy oraz mogłoby być również możliwe w punkcie jej sprzedaży). Ponadto obowiązek zwrotu ekwiwalentu utraconej wartości nie zachodzi, gdy nabywca nie traktował rzeczy jak własnej oraz powstrzymał się od wszelkich czynności, które mogłyby doprowadzić do pogorszenia rzeczy. Towar nadający się do wysyłki pocztą należy przesłać na nasz adres i ryzyko.Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej, gdy dostarczony towar zgodny jest z zamówionym oraz gdy cena zakupionego towaru nie przekracza 40,00 €. Przy wyższej cenie zakupu towaru Klient ponosi koszty wysyłki zwrotnej, gdy w momencie składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie spełnił świadczenia wzajemnego lub nie wniósł uzgodnionej umownie częściowej płatności. W pozostałych przypadkach wysyłka zwrotna jest bezpłatna. Towar nienadający się do wysyłki pocztą zostanie odebrany u Klienta. Zobowiązania do zwrotu płatności muszą zostać wypełnione w ciągu 30 dni po odesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Bieg terminu dla Klienta rozpoczyna się wraz z momentem odesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dla nas z momentem jego otrzymania.

Zakończenie powiadomienia o prawie do odstąpienia od umowy
Podstawy prawne wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy
Zgodnie z § 312d ust. 4 BGB prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, o ile nie uzgodniono inaczej, m.in. podmiotom handlu na odległość
  1. na dostawę produktu, który został zmodyfikowany na życzenie Klienta lub został jednoznacznie dostosowany do jego potrzeb (…)
  2. na dostawę nagrań audio lub wideo, lub oprogramowania, jeśli z dostarczonego przez konsumenta nośnika została zdjęta pieczęć, (…)
 

Bezpłatna infolinia:

00 800 / 80 90 80 90

Pn. – czw.: 8:00 – 17:30,
Pt.: 8:00 - 17:00

E-mail:

online-pl@trotec.com