Oświadczenie o ochronie danych osobowych




Przedmiotem niniejszego oświadczenia jest pobieranie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych podczas korzystania z oferty sklepu internetowego TROTEC®.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszego sklepu internetowego. Poniżej przeczytasz o tym, w jaki sposób wykorzystywane są w Trotec Twoje dane osobowe.

Informacje ogólne

 1. Podmiot odpowiedzialny
  Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych (Datenschutzrecht) jest TROTEC® GmbH & Co. KG (patrz: "Dane firmy"). Osobą kontaktową w kwestiach ochrony danych osobowych jest Pan Dragan Stanković. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie wykorzystywania Twoich danych osobowych lub jeśli chcesz skorzystać z opisanych tutaj środków odwoławczych, to wypełnij formularz kontaktowy.
  Możliwe jest oczywiście skorzystanie z oferty TROTEC® bez konieczności podawania własnych danych osobowych. W takim wypadku pobierane są tylko dane logowania, czyli bez takich informacji jak np.: nazwa dostawcy Internetu, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, adres strony z której nastąpiły odwiedziny strony sklepu, czy też nazwa pobranego i wyświetlonego pliku. Te dane logowania nie wskazują w jakikolwiek sposób na konkretną osobę. Są one wykorzystywane wyłącznie dla udoskonalenia oferty naszego sklepu.

 2. Korzystanie nie jest równoznaczne ze zgodą
  Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych są obecnie obowiązujące przepisy, w szczególności niemiecka Federalna ustawa o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz) oraz niemiecka Ustawa o mediach elektronicznych (Telemediengesetz). Ilekroć pobrane zostaną dane w celu, który wedle powyższych uregulowań prawnych wymaga zgody użytkownika, to użytkownik jest każdorazowo wyraźnie pytany o taką zgodę. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję OWH załączone do umowy oraz zapisywanie mojego adresu IP” oraz wysłanie formularza zamówienia. Ponadto zawsze istnieje możliwość cofnięcia zgody ze skutkiem na przyszłość oraz/lub sprzeciwienia się wykorzystaniu danych osobowych w przyszłości. Sama rejestracja, korzystanie z funkcji sklepu internetowego lub przyjęcie do wiadomości niniejszych informacji nie zastępuje konieczności wyraźnego oświadczenia o zgodzie na wspomniane powyżej czynności.

 3. Wykorzystanie danych osobowych
  Poniżej przedstawiamy pokrótce możliwości wykorzystania Twoich danych osobowych.
  1. Pobieranie danych
   Dane osobowe pobierane są podczas zainicjowania procesu zamówienia w sklepie internetowym, przy zakładaniu konta klienta lub wskutek zapisania się do newslettera. Pobierane są wtedy dane osobowe oraz dane konieczne do realizacji wyżej wymienionych procesów. Obowiązkowe jest podanie tylko tych danych, które są konieczne, aby mógł powstać stosunek umowny.Jeśli Klient korzysta ponownie z funkcji zarejestrowanego użytkownika, to TROTEC® pobiera i zapisuje automatycznie w logach serwera informacje techniczne, które przekazywane są przez przeglądarkę użytkownika. Odnosi się to w szczególności do adresu IP komputera użytkownika, jak i również danych zapisanych w ciasteczkach (vide punkt "Ciasteczka") oraz odnoszących się do odwiedzonych podstron sklepu.
  2. Przetwarzanie i wykorzystanie danych
   TROTEC® wykorzystuje pobrane dane do czterech głównych celów, przy czym nie wszystkie dane wykorzystywane są do każdego z tych punktów:Dane odnośnie konta klienta, odnoszące się do osoby użytkownika i jego adresu (dane rejestracji) są wykorzystywane do nawiązania i realizacji stosunku prawnego (realizacji zamówienia) między Trotec a użytkownikiem.Dane odnoszące się do korzystania z poszczególnych ofert (dane użytkowania sklepu) wykorzystywane są w celach technicznych, do realizacji możliwości korzystania z funkcji sklepu (ułatwiają zamawianie produktów). Dlatego może zdarzyć się sytuacja, że do celów rozrachunkowych zostaną użyte dane korzystania z różnych ofert.Jeśli użytkownik wyraźnie nie zgodził się na dalsze wykorzystanie (konto Klienta) jego danych osobowych, to wraz z całkowitą realizacją umowy oraz po zapłacie całej ceny zakupu dane użytkownika są blokowane przed możliwością dalszego ich wykorzystania, a po upływie terminów obowiązkowego ich przechowywania dla celów podatkowych i bilansowych są usuwane. Po zapisaniu się do newslettera adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany do pewnych celów reklamowych, aż do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera.
  3. Przekazywanie danych osobom trzecim
   TROTEC® przekazuje dane użytkowników osobom trzecim tylko i wyłącznie, gdy:Przekazanie danych konieczne jest do rozliczenia zamówienia, w szczególności gdy osoba trzecia potrzebuje tych danych do realizacji stosunku umownego (jak chociażby instytucje wydające karty kredytowe lub dostawcy przesyłek, przy czym przekazywane są tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usługi).W indywidualnych przypadkach oraz w granicach przewidzianych przez prawo dane odnoszące się do konkretnych osób są przekazywane osobom trzecim, które uprawnione są do sprawdzenia ważności podanych przez użytkownika danych (jak np.: dane karty kredytowej, dane rachunku bankowego itd.) oraz jego wiarygodności kredytowej. Dane przekazywane są wyłącznie do konkretnych, koniecznych dla realizacji stosunku umownego, miejsc. Chodzi w tym przypadku między innymi o bank oraz następujące, współpracujące z firmą TROTEC® podmioty:

   firmy zajmujące się sprawdzaniem kart kredytowych
   B+S Card Service GmbH
   Lyoner Straße 9
   D-60528 Frankfurt/Main

   firmy logistyczne
   Dodatkowo w celu wykonania swoich zadań oraz na podstawie powszechnie stosowanych przepisów instytucje państwowe mogą od nas wymagać podania określonych informacji lub danych, np. na potrzeby ścigania karnego.
  4. Usunięcie danych
   Dane osobowe są usuwane, o ile nie są już potrzebne do wyżej wymienionych czynności oraz w celu rozliczenia zamówienia. Należy pamiętać, że przed każdorazowym usunięciem danych są one najpierw blokowane, a dopiero potem z pewnym opóźnieniem usuwane. W ten sposób zapobiegamy nieplanowanemu usunięciu danych oraz umyślnym działaniom na szkodę. Ze względów technicznych dane są kopiowane i zapisywane jako kopie bezpieczeństwa (backup danych). Te kopie są również usuwane z zachowaniem wyżej wspomnianego opóźnienia czasowego. Dodatkowo istnieje ustawowy obowiązek przechowywania przez określony czas w celach bilansowych oraz podatkowych niektórych danych odnośnie zrealizowanych transakcji.

 4. Ciasteczka
  Ciasteczka (ang. Cookies) są plikami, które zapisywane są na twardym dysku komputera oraz służą ułatwieniu nawigacji na stronie sklepu. W ten sposób, przy każdorazowym korzystaniu z funkcji sklepu dane nie muszą być ponownie wpisywane. Ciasteczka znacząco więc ułatwiają korzystanie z oferty TROTEC®. Aby zapobiec zapisywaniu ciasteczek na twardym dysku komputera, należy zmienić ustawienia przeglądarki poprzez wyłączenie opcji "akceptacji ciasteczek". Ponadto można tak skonfigurować przeglądarkę, aby zawsze przed zapisaniem ciasteczek użytkownik był pytany o zgodę na tę czynność. Poza tym raz zapisane na twardym dysku ciasteczka mogą zostać w każdej chwili usunięte. Dokładniejszych informacji na ten temat należy szukać w dokumentacji konkretnych przeglądarek internetowych.

 5. Prawo do informacji
  Użytkownik posiada prawo do bezpłatnego otrzymania informacji od firmy TROTEC® na temat danych zapisanych w odniesieniu do jego osoby. Ponadto zarejestrowani użytkownicy mogą w każdej chwili, z poziomu konta klienta zmienić, zablokować albo usunąć swoje dane. Należy jednakże pamiętać, że dane zapisane w trybie offline zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy nie będą już potrzebne w celach realizacji stosunku umownego.Klienci niezarejestrowani, którzy nie posiadają konta klienta proszeni są o kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy.Jeśli życzysz sobie, abyśmy usunęli całkowicie Twoje konto klienta, kliknij tutaj (porównaj z punktem "Usunięcie danych").

 6. Newsletter i reklama / odwołanie deklaracji zgody
  Jeśli w ramach oferty TROTEC® wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera lub reklamy, możesz ją w dowolnej chwili, ze skutkiem na przyszłość, cofnąć. W celu odwołania deklaracji zgody skorzystaj z formularza kontaktowego.

 7. Ochrona danych
  TROTEC® dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych użytkownika przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione oraz przed ich nadużyciem i zniszczeniem. Dostęp do danych osobowych użytkowników mają tylko uprawnieni pracownicy, którzy wykorzystują te informacje w celu należytego wykonywania swoich obowiązków oraz w celu dostarczenia użytkownikom możliwie najlepszej oferty oraz produktów Trotec. Szczególnie chronione dane przesyłane są do TROTEC® jako zaszyfrowane poprzez protokół SSL. Zarejestrowany użytkownik otrzyma dostęp do swojego konta klienta po wpisaniu w formularzu logowania swojej nazwy użytkownika oraz hasła. Z tego względu należy traktować te dane dostępowe jako poufne i nie udostępniać ich osobom trzecim. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, aby po każdej zarejestrowanej wizycie i skorzystaniu z oferty TROTEC®, a jeszcze przed otwarciem nowej strony internetowej, zamknąć okno swojej przeglądarki. Należy tak postąpić w szczególności, gdy komputer jest współużytkowany z innymi osobami, gdy inne osoby mogą mieć do niego dostęp lub gdy użytkownik korzysta z publicznego dostępu do sieci Internet.

 8. Usługi analityczne
  Obecnie usług analitycznych dostarczają:


  Google Analytics
  Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043, USA


  WiredMinds AG
  Autenbachstr. 9
  73035 Göppingen


  intelliAd Media GmbH
  Sendlinger Str. 7
  80331 München


  Google Analytics korzysta także z ciasteczek (patrz punkt „Ciasteczka“). Otrzymane w ten sposób informacje dotyczące korzystania z niniejszej strony zostają z reguły przenoszone i zapisywane na serwerze Google w USA. Na stronie internetowej TROTEC® włączona jest aktywacja anonimizowania adresu IP, dzięki czemu Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach powiązanych umową zostaje uprzednio skrócony. Jedynie w wyjątkowych przypadkach zostaje przekazywany pełen adres IP na serwer Google w USA, gdzie zostaje skracany. Google korzysta z tych informacji celem analizy oferty TROTEC®, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz dostarczania kolejnych usług związanych z korzystaniem ze stronu internetowej i Internetu. Przekazany przez Twoją przeglądarkę adres IP nie zostaje powiązany z innymi danymi Google.Zapisywaniu ciasteczek możesz zapobiec poprzez odpowiednie ustawienia w programie przeglądarki. TROTEC® pragnie zwrócić uwagę, iż może to ograniczyć dostęp do pełnych funkcji TROTEC®. Oprócz tego możesz zapobiec zapisowi danych utworzonych za pomocą ciasteczek i danych związanych z ich korzystaniem (włącznie z Twoim adresem IP), a także ich przetwarzaniu przez Google, jeśli pobierzesz i zainstalujesz dostępne wtyczki przeglądarki znajdujące się pod linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  Oświadczenie o ochronie danych Google Analytics

  Do celów marketingowych i optymalizacji niniejsza strona internetowa korzysta z produktów i usług WiredMinds AG (www.wiredminds.de). W wyniku tego pobierane, przetwarzane i zapisywane zostają dane, z których tworzone zostają profile użytkownika pod pseudonimem. Tam gdzie to możliwe i uzasadnione profile użytkownika zostają w całości zanonimizowane. Tutaj mogą pojawić się ciasteczka. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane zostają w przeglądarce internetowej odwiedzającego i służą do rozpoznania przeglądarki internetowej. Pobrane dane, które mogą zawierać spersonalizowane dane, zostają przekazywane WiredMinds lub są przez WiredMinds pobierane bezpośrednio. WiredMinds ma prawo korzystania z informacji pozostawianych przez odwiedzających stronę i tworzenia zanonimizowanych profili użytkowania. Pozyskane w ten sposób dane bez wyraźnej zgody wskazanego użytkownika nie zostają wykorzystane do identyfikacji osobistej użytkownika niniejszej strony; spersonalizowane dane nie zostają przypisane do użytkownika systemu. Adresy IP natychmiast po ich pobraniu zostają zanonimizowane poprzez usunięcie ostatnich bloków numerowych. Na pobieranie, przetwarzanie i zapisywanie danych można w dowolnym momencie złożyć sprzeciw ze skutkiem na przyszłość. W tym celu kliknij tutaj.
  Oświadczenie o ochronie danych wiredminds

  Niniejsza strona korzysta z usług analitycznych Internetu Bid-Management intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium. Na potrzeby prawidłowej prezentacji i optymalizacji niniejszej strony internetowej gromadzone zostają zanonimizowane i zagregowane dane użytkowania, a z danych tych zostają utworzone profile użytkowania pod postacią pseudonimów. Używanie intelliAd Trackings powoduje lokalne zapisywanie ciasteczek. Zgodnie z §15 obowiązującej, niemieckiej ustawy o telemediach (Telemediengesetz) jako odwiedzający stronę internetową masz prawo wniesienia sprzeciwu zapisywania w przyszłości Twoich (zapisanych anonimowo) danych odwiedzającego. W tym celu skorzystaj z funkcji intelliAd Opt-Out.

 9. Korzystanie z wtyczek
  TROTEC® w ofercie internetowej posługuje się tzw. wtyczkami (ang. Plugins). Jeśli za pomocą wtyczki wyświetlisz stronę internetową TROTEC®, to następuje połączenie z serwerem dostawcy wtyczki oraz po poinformowaniu Twojej przeglądarki powstaje wtyczka na stronie internetowej. Dzięki temu serwer przekazuje dostawcy wtyczki informacje, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś. Jeśli jesteś zarejestrowanym członkiem u dostawcy wtyczki, to zachodzi prawdopodobieństwo, iż informacje te zostaną przyporządkowane do twojego konta użytkownika. Przy używaniu funkcji wtyczek (np. kliknięcie przycisku „Button”, wysłanie komentarza) informacje te mogą także zostać przyporządkowane Twojemu kontu użytkownika, czemu możesz zapobiec wylogowując się, zanim zaczniesz korzystać z wtyczek.

  Więcej na temat pobieranych danych oraz możliwości uniknięcia ich pobierania i wykorzystywania, jak również możliwościach ochrony Twojej prywatności znajdziesz w oświadczeniach ochrony prywatności poszczególnych dostawców, z którymi zapoznasz się po kliknięciu odpowiednio oznaczonego przekierowania (linku).

  Stosowane obecnie usługi wtyczek:
  facebook.com:
  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
  Facebook - Oświadczenie o ochronie danych


  Dodatkowo obowiązują oczywiście regulacje prawne Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych Bundesdatenschutzgesetz oraz Ustawy o ochronie danych teleserwisowych Telemediengesetz.Poprzez kliknięcie powyższych odnośników można zapoznać się z ich treścią.

  Stan na kwiecień 2013
 

Bezpłatna infolinia:

00 800 / 80 90 80 90

Pn. – czw.: 8:00 – 17:30,
Pt.: 8:00 - 17:00

E-mail:

online-pl@trotec.com