Angrerett

Du har rett til å kansellere ethvert kjøp ved å gi melding om dette innen 14 dager fra det tidspunktet du eller ditt ombud mottok den/de bestilte varen/e.
Hvis du vil benytte deg av angreretten, sender du en tydelig og skriftelig besjed per brev, telefaks eller e-post til:

TROTEC® GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefaks: +49 2452 962-92450
E-post: info@trotec24.com

Det er mulig å bruke mottatt angrerettssjema men ikke nødvendig.

Vi er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar varen(e) fra deg eller returseddel eller varen(e) er stilt til rådighet for oss. Untatt er kostnadene som oppsto fordi at du valgte annen enn standard leveranse og bankgebyrer som oppsto i følge med din valgte betalingsmåte. Tilbakebetalingen vil skje med samme betalingsalternativ du opprinnelig valgte, forutsatt at man ikke er blitt enige om annet eller at det finnes hindringer for en slik tilbakebetaling. Vi kan vente med tilbakebetalingen til vi har mottatt varen, eller til at du har fremlagt dokumentasjon at varen(e) er sendt i retur, avhengig av hvilken er den tidligere hendelse.
Risikoen og omkostningene i forbindelse med tilbakeleveringen påhviler deg som kjøper. Send gjerne varen i originalforpakning godt emballert.


Varer sendt i pakke

Varen(e) skal returneres innen 14 dager fra det tidspunktet vi fikk melding om at du gjør angreretten gjeldende til:

TROTEC® GmbH & Co. KG
Ferdinand-Porsche-Straße 4
52525 Heinsberg

Varer levert gjennom transportør

Vare(e) skal være klar til avhentning og hentes i retur på adressen du har opplyst i skjemaet. Du bærer de umiddelbare kostnadene av returen.

Dersom din bruk og undersøkelsen av varen har gått utover hva som er forsvarlig og nødvendig, er det mulig at du må betale kompensasjon til oss for at varen har mistet verdi. Retten til å undersøke varen kan sammenlignes med den undersøkelsen du kan foreta hvis du kjøper varer i en butikk.

Returnerte varer skal være komplett. Det innebærer at alt tilbehør skal være med i returen. Dersom returen ikke er komplett vil vi debitere innkjøpspris på de delene som måtte mangle.

Angresjema

Hvis du vil benytte deg av angreretten, vennligst fyll ut sjemaet nedenfor og send det til:

TROTEC® GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
eller
Telefaks: +49 2452 962-92450
eller
E-post: info@trotec24.com

Jeg/vi (*) underretter herved om at jeg/vi (*) ønsker å gå fra min/vår (*) avtale om kjøp av følgende varer/tjenester (*)

Avtalen ble inngått den (dato) __________________ (ved kjøp av tjenester)

Varen ble mottatt den (dato) __________________ (ved kjøp av varer)

Forbrukerens/forbrukernes navn:_______________________________

Forbrukerens/forbrukernes adresse:
__________________________________

Dato: __________________

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare dersom papirskjema benyttes) _______________________________

(*) Stryk det som ikke passer.

Unntak fra angreretten:

  1. varer produsert etter anvisning fra kunden, eller som på annen måte har fått et tydelig personlig preg
  2. lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller programmervarer hvor forseglingen er brutt.
 

Produktinfo:

+49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30

Fr.: 8:00 – 17:00

E-post:

Kontaktsjema

Adresse:

Grebbener Straße 3

D-52525 Heinsberg